lakshmi

श्रीवरलक्ष्मि नमस्तुभ्यम् |
वसुप्रदे श्रीसारसपदे रसपदे सपदे पदे पदे ||

भावजजनकप्राणवल्लभे सुवर्णाभे
भानुकोटिसमानप्रभे भक्तसुलभे |
सेवकजनपालिन्यै श्रितपङ्कजमालिन्यै
केवलगुणशालिन्यै केशवहृत्खेलिन्यै ||

श्रावणपौर्णमी पूर्वस्थ शुक्रवारे
चारुमती प्रभृतिभिः पूजिताकारे |
देवादिगुरुगुहसमर्पितमणिमयहारे
दीनजनसंरक्षणनिपुणकनकधारे ||

भावनाभेदचतुरे भारतीसन्नुतवरे |
कैवल्यवितरणपरे काङ्क्षितफलप्रदकरे ||

Categories: Keertanam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *